قصه های مقاومت

Stories of Resistance

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  قصه های مقاومت

کارگردان: مجید کلهر

محصولایران
مستند «قصه های مقاومت» در 4 قسمت شامل 5 قصه مختلف درباره جنگ 33 روزه لبنان است. قصه افرادی که روح مقاومت در لحظه لحظه زندگی شان جاری است.

عوامل سازنده سریال قصه های مقاومت

  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر