پوستر فیلم  قصه های مقاومت

قصه های مقاومت

Stories of Resistance

سریالایرانی
.23دقیقه
مستند «قصه های مقاومت» در 4 قسمت شامل 5 قصه مختلف درباره جنگ 33 روزه لبنان است. قصه افرادی که روح مقاومت در لحظه لحظه زندگی شان جاری است.

تصاویر و جزییات سریال قصه های مقاومت

 سریال قصه های مقاومت
 سریال قصه های مقاومت
 سریال قصه های مقاومت
 سریال قصه های مقاومت
 سریال قصه های مقاومت

عوامل سازنده سریال قصه های مقاومت

درباره سریال قصه های مقاومت

مستند «قصه های مقاومت» در 4 قسمت شامل 5 قصه مختلف درباره جنگ 33 روزه لبنان است. قصه افرادی که روح مقاومت در لحظه لحظه زندگی شان جاری است.