پوستر فیلم  2001: یک ادیسه فضایی

2001: یک ادیسه فضایی

.2ساعت و12دقیقه
فیلم «2001 یک ادیسه فضایی» درباره یک شیء اسرار آمیز است که در زیر سطح قمری دفن شده است. بعد از پیدا کردن این شیء توسط بشریت، راهی می شود تا منشاء آن را با کمک «HAL 9000» پیشرفته ترین رایانه فوق العاده جهان پیدا کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم 2001: یک ادیسه فضایی

Stanley Kubrick
Stanley KubrickVictor Lyndon
Ray Lovejoy

خلاصه محتوا

فیلم «2001 یک ادیسه فضایی» درباره یک شیء اسرار آمیز است که در زیر سطح قمری دفن شده است. بعد از پیدا کردن این شیء توسط بشریت، راهی می شود تا منشاء آن را با کمک «HAL 9000» پیشرفته ترین رایانه فوق العاده جهان پیدا کند.