پوستر فیلم  2001: یک ادیسه فضایی

2001: یک ادیسه فضایی

2001 :A Space Odyssey

.2ساعت و12دقیقه
فیلم «2001 یک ادیسه فضایی» درباره یک شیء اسرار آمیز است که در زیر سطح قمری دفن شده است. بعد از پیدا کردن این شیء توسط بشریت، راهی می شود تا منشاء آن ر...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم 2001: یک ادیسه فضایی

 فیلم 2001: یک ادیسه فضایی
 فیلم 2001: یک ادیسه فضایی
 فیلم 2001: یک ادیسه فضایی
 فیلم 2001: یک ادیسه فضایی
 فیلم 2001: یک ادیسه فضایی

عوامل سازنده فیلم 2001: یک ادیسه فضایی

Stanley Kubrick
Stanley KubrickVictor Lyndon
Ray Lovejoy

درباره فیلم 2001: یک ادیسه فضایی

فیلم «2001 یک ادیسه فضایی» درباره یک شیء اسرار آمیز است که در زیر سطح قمری دفن شده است. بعد از پیدا کردن این شیء توسط بشریت، راهی می شود تا منشاء آن را با کمک «HAL 9000» پیشرفته ترین رایانه فوق العاده جهان پیدا کند.