ناموجود

2001: یک ادیسه فضایی2001: A Space Odyssey

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  2001: یک ادیسه فضایی

کارگردان: Stanley Kubrick

فیلم در دوران ماقبل تاریخ شروع می شود جائیکه با ظهور بلوکه ای عظیم میمونها وحشتزده به این سو و آن سو می روند. سپس به عصر مدرن می رویم جائیکه بلوکه ای دیگر روی ماه کشف شده است...
فیلم‌های پیشنهادی