پوستر فیلم  هجوم

هجوم

انیمیشنفرانسه ای
.6دقیقه
انیمیشن «تهاجم» سفر یک آدم فضای عجیب را به زمین، برای یک ماموریت خاص نشان می دهد. او از موانع مختلف عبور می کند تا به مخفیگاه زیر زمینی خود برای انجام ماموریتش دست پیدا کند.

عوامل سازنده انیمیشن هجوم

Clément Morin
Clément Morin
Clément Morin
Clément Morin

خلاصه محتوا

انیمیشن «تهاجم» سفر یک آدم فضای عجیب را به زمین، برای یک ماموریت خاص نشان می دهد. او از موانع مختلف عبور می کند تا به مخفیگاه زیر زمینی خود برای انجام ماموریتش دست پیدا کند.