پوستر فیلم  توریست

توریست

.1ساعت و15دقیقه
فیلم «توریست» داستان «فرانک» یک خلافکار آمریکایی است که تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار دارد. او تحت اسامی مختلف در پوشش یک جهانگرد مرتبا به کشورهای متفاوتی سفر می کند. زنی به نام «الیز» که توسط اداره کارآگاهی لندن مورد تعقیب قرار گرفته، با قطاری به سمت «ونیز» سفر می کند. «فرانک» و «الیز» در این سفر با یکدیگر آشنا می شوند و این همنشینی اتفاقاتی را در ادامه برای آن ها رقم می زند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم توریست

خلاصه محتوا

فیلم «توریست» داستان «فرانک» یک خلافکار آمریکایی است که تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار دارد. او تحت اسامی مختلف در پوشش یک جهانگرد مرتبا به کشورهای متفاوتی سفر می کند. زنی به نام «الیز» که توسط اداره کارآگاهی لندن مورد تعقیب قرار گرفته، با قطاری به سمت «ونیز» سفر می کند. «فرانک» و «الیز» در این سفر با یکدیگر آشنا می شوند و این همنشینی اتفاقاتی را در ادامه برای آن ها رقم می زند.