ناموجود

کفش های جیرجیرک دارkafash Haye Jir Jirak Dar

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  کفش های جیرجیرک دار

کارگردان: شاپور قریب

محصولایران
علی شاگرد تنبل مدرسه راهنمایی و عاشق فوتبال است، اما به دلیل فقر ناچار است با کفشی که بارها پینه دوزی شده، به دنبال توپ بدود...
فیلم‌های پیشنهادی