پوستر فیلم  دفتر حقوقی

دفتر حقوقی

.35دقیقه
در سریال «دفتر حقوقی» داستان وکیل مدافعی روایت می شود که پس از ده سال زندگی تحت حمایت طرح محافظت از شاهدان، دوباره مشکلات جدید مربوط به پرونده های قدیمی او، دامن گیر خود و خانواده اش شده است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال دفتر حقوقی

David StraitonHelen Shaver
Rose LamPaula Devonshire
Trevor Morris

خلاصه محتوا

در سریال «دفتر حقوقی» داستان وکیل مدافعی روایت می شود که پس از ده سال زندگی تحت حمایت طرح محافظت از شاهدان، دوباره مشکلات جدید مربوط به پرونده های قدیمی او، دامن گیر خود و خانواده اش شده است.