گرگ بازی
بستن
پوستر فیلم  گرگ بازی

گرگ بازی

فیلمایرانی
.1ساعت و30دقیقه
فیلم «گرگ‌بازی» داستان چند دوست قدیمی است که یک شب در خانه‌ موروثی یکی‌ شان جمع می‌شوند که با ورود مهمانان تازه وارد به جمع، ماجراهای عجیبی رخ می‌دهد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم گرگ بازی

خلاصه محتوا

فیلم «گرگ‌بازی» داستان چند دوست قدیمی است که یک شب در خانه‌ موروثی یکی‌ شان جمع می‌شوند که با ورود مهمانان تازه وارد به جمع، ماجراهای عجیبی رخ می‌دهد.