گرگ بازی
بستن
پوستر فیلم  گرگ بازی

گرگ بازی

Gorg Bazi

فیلمایرانی
.1ساعت و30دقیقه
فیلم «گرگ‌بازی» داستان چند دوست قدیمی است که یک شب در خانه‌ موروثی یکی‌ شان جمع می‌شوند که با ورود مهمانان تازه وارد به جمع، ماجراهای عجیبی رخ می‌دهد.

تصاویر و جزییات فیلم گرگ بازی

 فیلم گرگ بازی
 فیلم گرگ بازی
 فیلم گرگ بازی
 فیلم گرگ بازی

عوامل سازنده فیلم گرگ بازی

درباره فیلم گرگ بازی

فیلم «گرگ‌بازی» داستان چند دوست قدیمی است که یک شب در خانه‌ موروثی یکی‌ شان جمع می‌شوند که با ورود مهمانان تازه وارد به جمع، ماجراهای عجیبی رخ می‌دهد.