پوستر فیلم  زنبور سبز

زنبور سبز

.1ساعت و28دقیقه
فیلم «زنبور سبز» داستان روزنامه نگاری به نام «برت رید» است. روز ها در محل کارش قیافه مظلومی دارد ولی وقتی که نقاب ابرقهرمانی اش را بر چهره می زند مردم او را با نام «زنبور سبز» می شناسند. کاراته کاری به نام «کاتو» نیز در این راه به او کمک می کند، آن ها به مبارزه با افراد شرور شهر می‌پردازند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم زنبور سبز

Michel Gondry
Neal H. Moritz
James Newton Howard
James Newton Howard

خلاصه محتوا

فیلم «زنبور سبز» داستان روزنامه نگاری به نام «برت رید» است. روز ها در محل کارش قیافه مظلومی دارد ولی وقتی که نقاب ابرقهرمانی اش را بر چهره می زند مردم او را با نام «زنبور سبز» می شناسند. کاراته کاری به نام «کاتو» نیز در این راه به او کمک می کند، آن ها به مبارزه با افراد شرور شهر می‌پردازند.