پوستر فیلم  شکارچی

شکارچی

فیلمهندی
.1ساعت و52دقیقه
فیلم «شکارچی» «اوم» برای گرفتن انتقام مرگ خانواده اش از یک مولتی میلیونر به نام «چندیل» به یک زندان منتقل می شود و با استفاده از یک ماسک و چهره دروغین شروع به انتقام گیری خود می کند.

عوامل سازنده فیلم شکارچی

N. Chandra
Kishan G. KishnaniM. Riaz
Aadesh Shrivastava

خلاصه محتوا

فیلم «شکارچی» «اوم» برای گرفتن انتقام مرگ خانواده اش از یک مولتی میلیونر به نام «چندیل» به یک زندان منتقل می شود و با استفاده از یک ماسک و چهره دروغین شروع به انتقام گیری خود می کند.