پوستر فیلم  شکارچی

شکارچی

Shikari

فیلمهندی
.1ساعت و52دقیقه
فیلم «شکارچی» «اوم» برای گرفتن انتقام مرگ خانواده اش از یک مولتی میلیونر به نام «چندیل» به یک زندان منتقل می شود و با استفاده از یک ماسک و چهره دروغین...

عوامل سازنده فیلم شکارچی

N. Chandra
Kishan G. KishnaniM. Riaz
Aadesh Shrivastava

درباره فیلم شکارچی

فیلم «شکارچی» «اوم» برای گرفتن انتقام مرگ خانواده اش از یک مولتی میلیونر به نام «چندیل» به یک زندان منتقل می شود و با استفاده از یک ماسک و چهره دروغین شروع به انتقام گیری خود می کند.