دیوارکش
بستن
پوستر فیلم  دیوارکش

دیوارکش

Divarkesh

مستندایرانی
.1ساعت و9دقیقه
موضوع کلی مستند «دیوارکش» ارتباط مسائل جنسی و سوء استفاده‌ هایی که از آن در حوزه انتخابات و کسب رای در ایران و جهان برای در اختیار درآوردن جامعه صورت ...

تصاویر و جزییات مستند دیوارکش

عوامل سازنده مستند دیوارکش

درباره مستند دیوارکش

موضوع کلی مستند «دیوارکش» ارتباط مسائل جنسی و سوء استفاده‌ هایی که از آن در حوزه انتخابات و کسب رای در ایران و جهان برای در اختیار درآوردن جامعه صورت می گیرد، است. در یک جمله، دیوارکش به ارتباط امور جنسی و سیاست می‌ پردازد.