پوستر فیلم  هی گوزن

هی گوزن

انیمیشنمجارستانی
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه «هی گوزن» در منطقه‌ای برفی، گوزنی زندگی می‌کند که روزها و شب‌هایی تکراری و مشابه هم دارد. او هر روز، برف جلوی خانه را پارو می‌کند، مقداری شیر کاکائو می‌نوشد و در نهایت راهی تخت‌خواب می‌شود تا بخوابد. اما هر شب، طوفان و زلزله‌ای شدید حادث می‌گردد و اوضاع را دگرگون می‌کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن هی گوزن

Örs Bárczy
Örs Bárczy

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «هی گوزن» در منطقه‌ای برفی، گوزنی زندگی می‌کند که روزها و شب‌هایی تکراری و مشابه هم دارد. او هر روز، برف جلوی خانه را پارو می‌کند، مقداری شیر کاکائو می‌نوشد و در نهایت راهی تخت‌خواب می‌شود تا بخوابد. اما هر شب، طوفان و زلزله‌ای شدید حادث می‌گردد و اوضاع را دگرگون می‌کند.