پوستر فیلم  مسترکلاس: آموزش فیلم سازی مستند با تدریس کن برنز

مسترکلاس: آموزش فیلم سازی مستند با تدریس کن برنز

Masterclass: Ken burns Teaches Documentary Filmmaking

.4دقیقه
مجموعه «مسترکلاس» با محتوای کلاس های آموزشی با شخصیت های مشهور در زمینه های مربوط به خود است. این کلاس ها در زمینه مباحثی مانند نویسندگی، سیاست، اقتصا...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال مسترکلاس: آموزش فیلم سازی مستند با تدریس کن برنز

 سریال مسترکلاس: آموزش فیلم سازی مستند با تدریس کن برنز
 سریال مسترکلاس: آموزش فیلم سازی مستند با تدریس کن برنز
 سریال مسترکلاس: آموزش فیلم سازی مستند با تدریس کن برنز
 سریال مسترکلاس: آموزش فیلم سازی مستند با تدریس کن برنز
 سریال مسترکلاس: آموزش فیلم سازی مستند با تدریس کن برنز

عوامل سازنده سریال مسترکلاس: آموزش فیلم سازی مستند با تدریس کن برنز

Ken Burns

درباره سریال مسترکلاس: آموزش فیلم سازی مستند با تدریس کن برنز

مجموعه «مسترکلاس» با محتوای کلاس های آموزشی با شخصیت های مشهور در زمینه های مربوط به خود است. این کلاس ها در زمینه مباحثی مانند نویسندگی، سیاست، اقتصاد، طراحی بازی های ویدیویی، ورزش و آشپزی تجربه یادگیری در کلاس جهانی را برای همه امکان پذیر می کند.