پوستر فیلم  شکارچی ذهن

شکارچی ذهن

.53دقیقه
سریال «شکارچی ذهن» داستان دو مأمور سازمان «FBI» است که وظیفه دارند به همراه یک روانشناس با قاتلان سریالی مصاحبه کنند تا دلیل اصلی جنایات آن ها را متوجه شوند و پرونده های باز را حل کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال شکارچی ذهن

David Fincher
Mark WinemakerJim Davidson
Joe Penhall
Jason Hill

خلاصه محتوا

سریال «شکارچی ذهن» داستان دو مأمور سازمان «FBI» است که وظیفه دارند به همراه یک روانشناس با قاتلان سریالی مصاحبه کنند تا دلیل اصلی جنایات آن ها را متوجه شوند و پرونده های باز را حل کنند.