ادیسهThe Odyssey

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ادیسه
فیلم «ادیسه» داستان سفر بازگشت «ادیسه» از جنگ است که 10 سال طول می کشد و طی سفر ماجراهای مختلف و خطیری برای وی و همراهانش پیش می آید که باید از آن ها عبور کنند.
Dyson Lovell
Eduard Artemev
Michael Ellis