پوستر فیلم  ادیسه

ادیسه

The Odyssey

.2ساعت و3دقیقه
فیلم «ادیسه» داستان سفر بازگشت «ادیسه» از جنگ است که 10 سال طول می کشد و طی سفر ماجراهای مختلف و خطیری برای وی و همراهانش پیش می آید که باید از آن ها ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم ادیسه

Andrey Konchalovskiy
Dyson Lovell
Eduard Artemev
Michael Ellis

درباره فیلم ادیسه

فیلم «ادیسه» داستان سفر بازگشت «ادیسه» از جنگ است که 10 سال طول می کشد و طی سفر ماجراهای مختلف و خطیری برای وی و همراهانش پیش می آید که باید از آن ها عبور کنند.