پوستر فیلم  ادیسه

ادیسه

.2ساعت و3دقیقه
فیلم «ادیسه» داستان سفر بازگشت «ادیسه» از جنگ است که 10 سال طول می کشد و طی سفر ماجراهای مختلف و خطیری برای وی و همراهانش پیش می آید که باید از آن ها عبور کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم ادیسه

Andrey Konchalovskiy
Dyson Lovell
Eduard Artemev
Michael Ellis

خلاصه محتوا

فیلم «ادیسه» داستان سفر بازگشت «ادیسه» از جنگ است که 10 سال طول می کشد و طی سفر ماجراهای مختلف و خطیری برای وی و همراهانش پیش می آید که باید از آن ها عبور کنند.