تبهکارFelon

دانلود
افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  تبهکار

کارگردان: Ric Roman Waugh

محصولآمریکا
«ويد پورتر» (دورف)، پدر خانواده، سارقی را در حياط خانه اش در دفاع از خود با چوب بيس بال به قتل می رساند. اما چون سارق مسلح نبوده و به داخل خانه هم وارد نشده محکوم به سه سال حبس می شود. در زندان «ويد» با کمک دوست جديدش، «جان اسميت» (کيلمر)، برای بقا و مقابله با اذيت و آزارهای زندانبان (پرينيو) تلاش می کنند.
فیلم‌های پیشنهادی