ناموجود

ویدیوگرام - پریسکهVideogeram - periskeh

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  ویدیوگرام - پریسکه

کارگردان: مجتبی آذری

محصولایران
برنامه ویدئوگرام پر از مصاحبه های جذاب از آدم های مختلف اجتماع است اعم از افراد مشهور عرصه های مختلف و افرادی که شاید خیلی مشهور نباشند ولی اهمین زیادی در اجتماع امروز کشور دارند.
فیلم‌های پیشنهادی