دیکتاتور بزرگThe Great Dictator

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دیکتاتور بزرگ

کارگردان: Charles Chaplin

محصولآمریکا
فیلم «دیکتاتور بزرگ» روایت داستانی در سال‏هاى جنگ جهانى اول در كشور «تومانيا» است. جایی که دیکتاتور «آدنوئید هینکل» می خواهد امپراطوری خود را گسترش دهد. «چارلی» در حالی ک...
Charles Chaplin
Charles Chaplin
Willard Nico