پوستر فیلم  بند باز

بند باز

The Walk

.1ساعت و40دقیقه
فیلم «بند باز» داستان مرد بند بازی است که می خواهد فاصله بین برج های تجارت جهانی را روی طناب راه برود. اما او برای رسیدن به این هدف باید با چالش های ب...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم بند باز

 فیلم بند باز
 فیلم بند باز
 فیلم بند باز
 فیلم بند باز
 فیلم بند باز

عوامل سازنده فیلم بند باز

Robert Zemeckis
Alan Silvestri
Jeremiah O'Driscoll

درباره فیلم بند باز

فیلم «بند باز» داستان مرد بند بازی است که می خواهد فاصله بین برج های تجارت جهانی را روی طناب راه برود. اما او برای رسیدن به این هدف باید با چالش های بسیاری رو به رو شود.