بند باز

The Walk

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بند باز

کارگردان: Robert Zemeckis

محصولآمریکا
فیلم «بند باز» داستان مرد بند بازی است که می خواهد فاصله بین برج های تجارت جهانی را روی طناب راه برود. اما او برای رسیدن به این هدف باید با چالش های بسیاری رو به رو شود.

عوامل سازنده فیلم بند باز