پوستر فیلم  نابودگر رستگاری

نابودگر رستگاری

Terminator Salvation

.1ساعت و41دقیقه
فیلم «نابودگر رستگاری» داستان شخصی به نام «مارکوس رایت» است که محکوم به اعدام شده است. او موافقت می کند که پس از مرگش از بدن او برای پیشرفت پزشکی است...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم نابودگر رستگاری

 فیلم نابودگر رستگاری
 فیلم نابودگر رستگاری
 فیلم نابودگر رستگاری
 فیلم نابودگر رستگاری
 فیلم نابودگر رستگاری

عوامل سازنده فیلم نابودگر رستگاری

McG
Danny Elfman
Conrad Buff IV

درباره فیلم نابودگر رستگاری

فیلم «نابودگر رستگاری» داستان شخصی به نام «مارکوس رایت» است که محکوم به اعدام شده است. او موافقت می کند که پس از مرگش از بدن او برای پیشرفت پزشکی استفاده شود اما او تبدیل به نابودگر می شود و برای نابودی «جان کانر» در آینده برنامه ریزی می کند.