پوستر فیلم  نابودگر رستگاری

نابودگر رستگاری

.1ساعت و41دقیقه
فیلم «نابودگر رستگاری» داستان شخصی به نام «مارکوس رایت» است که محکوم به اعدام شده است. او موافقت می کند که پس از مرگش از بدن او برای پیشرفت پزشکی استفاده شود اما او تبدیل به نابودگر می شود و برای نابودی «جان کانر» در آینده برنامه ریزی می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم نابودگر رستگاری

McG
Danny Elfman
Conrad Buff IV

خلاصه محتوا

فیلم «نابودگر رستگاری» داستان شخصی به نام «مارکوس رایت» است که محکوم به اعدام شده است. او موافقت می کند که پس از مرگش از بدن او برای پیشرفت پزشکی استفاده شود اما او تبدیل به نابودگر می شود و برای نابودی «جان کانر» در آینده برنامه ریزی می کند.