پوستر فیلم  راجر استون را برام گیر بیار

راجر استون را برام گیر بیار

Get Me Roger Stone

.1ساعت و39دقیقه
«راجر استون را برام گیر بیار» مستندی است که به بررسی زندگی و حرفه کارگران کثیف جمهوری خواه و مشاور دیرینه «ترامپ» «راجر استون» که به ایجاد حرفه سیاسی ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند راجر استون را برام گیر بیار

 مستند راجر استون را برام گیر بیار
 مستند راجر استون را برام گیر بیار
 مستند راجر استون را برام گیر بیار
 مستند راجر استون را برام گیر بیار
 مستند راجر استون را برام گیر بیار

عوامل سازنده مستند راجر استون را برام گیر بیار

درباره مستند راجر استون را برام گیر بیار

«راجر استون را برام گیر بیار» مستندی است که به بررسی زندگی و حرفه کارگران کثیف جمهوری خواه و مشاور دیرینه «ترامپ» «راجر استون» که به ایجاد حرفه سیاسی املاک و مستغلات کمک کرده است می پردازد.