پوستر فیلم  راجر استون را برام گیر بیار

راجر استون را برام گیر بیار

.1ساعت و39دقیقه
«راجر استون را برام گیر بیار» مستندی است که به بررسی زندگی و حرفه کارگران کثیف جمهوری خواه و مشاور دیرینه «ترامپ» «راجر استون» که به ایجاد حرفه سیاسی املاک و مستغلات کمک کرده است می پردازد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند راجر استون را برام گیر بیار

خلاصه محتوا

«راجر استون را برام گیر بیار» مستندی است که به بررسی زندگی و حرفه کارگران کثیف جمهوری خواه و مشاور دیرینه «ترامپ» «راجر استون» که به ایجاد حرفه سیاسی املاک و مستغلات کمک کرده است می پردازد.