به: جراردTo: Gerard

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  به: جرارد

کارگردان: Taylor Meacham

محصولآمریکا
انیمیشن کوتاه «به: جرارد» داستان یک پستچی بنام «جرارد» است. او دوست دارد شعبده باز معروفی باشد. یک روز با «ژولز» که یک دختر بچه کنجکاوی است روبرو می شود و برایش شعبده باز...
Jeff Hermann
Taylor Meacham
Layla Minoui
James Ryan