پوستر فیلم  به: جرارد

به: جرارد

To: Gerard

انیمیشنآمریکایی
.7دقیقه
انیمیشن کوتاه «به: جرارد» داستان یک پستچی بنام «جرارد» است. او دوست دارد شعبده باز معروفی باشد. یک روز با «ژولز» که یک دختر بچه کنجکاوی است روبرو می ش...

عوامل سازنده انیمیشن به: جرارد

Taylor Meacham
Jeff Hermann
Taylor Meacham
Layla Minoui
James Ryan

درباره انیمیشن به: جرارد

انیمیشن کوتاه «به: جرارد» داستان یک پستچی بنام «جرارد» است. او دوست دارد شعبده باز معروفی باشد. یک روز با «ژولز» که یک دختر بچه کنجکاوی است روبرو می شود و برایش شعبده بازی می کند که باعث می شود زندگی هر دو آن ها برای همیشه تغییر کند.