پوستر فیلم  دایان

دایان

فیلمایرانی
.1ساعت و20دقیقه
فیلم «دایان» داستان بیش از چهار میلیون خانواده است که در جریان جنگ سوریه آواره شدند و اکنون در یک روستا زندگی می کنند. آنان به هیچ وجه تسلیم سرنوشت فعلی نیستند و قصد دارند تا زندگی بهتری بسازند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم دایان

خلاصه محتوا

فیلم «دایان» داستان بیش از چهار میلیون خانواده است که در جریان جنگ سوریه آواره شدند و اکنون در یک روستا زندگی می کنند. آنان به هیچ وجه تسلیم سرنوشت فعلی نیستند و قصد دارند تا زندگی بهتری بسازند.