پوستر فیلم  دایان

دایان

Dayan

فیلمایرانی
.1ساعت و20دقیقه
فیلم «دایان» داستان بیش از چهار میلیون خانواده است که در جریان جنگ سوریه آواره شدند و اکنون در یک روستا زندگی می کنند. آنان به هیچ وجه تسلیم سرنوشت فع...

تصاویر و جزییات فیلم دایان

 فیلم دایان
 فیلم دایان
 فیلم دایان
 فیلم دایان

عوامل سازنده فیلم دایان

درباره فیلم دایان

فیلم «دایان» داستان بیش از چهار میلیون خانواده است که در جریان جنگ سوریه آواره شدند و اکنون در یک روستا زندگی می کنند. آنان به هیچ وجه تسلیم سرنوشت فعلی نیستند و قصد دارند تا زندگی بهتری بسازند.