سرآشپز

Chef

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سرآشپز

کارگردان: بلال الفت

محصولایران
مستند «سرآشپز» حکایت سر آشپزی است که توسط آستان قدس رضوی مامور به پخت غذا برای زوار اربعین در یک شهر مرزی شده است.

عوامل سازنده مستند سرآشپز

بلال الفت
بلال الفت
محسن فضلی