پوستر فیلم  شب

شب

فیلمایرانی
.1ساعت و31دقیقه
فیلم «شب» یک سرباز پلیس باید یک دزد زندانی را در شهر نهبندان تحویل زندان بدهد. اما در مسیر رسیدن به زندان مجبور به توقف در شهر «مشهد» می شوند و ماجراهای عجیبی رقم می خورد.

عوامل سازنده فیلم شب

خلاصه محتوا

فیلم «شب» یک سرباز پلیس باید یک دزد زندانی را در شهر نهبندان تحویل زندان بدهد. اما در مسیر رسیدن به زندان مجبور به توقف در شهر «مشهد» می شوند و ماجراهای عجیبی رقم می خورد.