شکارگاه
بستن
پوستر فیلم  شکارگاه

شکارگاه

.1ساعت و43دقیقه
مستند «شکارگاه» با قصد افشاگری در مورد تجاوزهایی که در محیط‌های دانشگاهی «ایالات متحده آمریکا» رخ می دهد، نهادهایی که بر روی این عمل پوشش می گذارند، و عوارض ویران کننده ای که این عمل ناشایست برای دانش آموز و خانواده اش دارد می پردازد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند شکارگاه

Kirby Dick
Amy BlavinDouglas Blush
Kirby Dick
Miriam Cutler

خلاصه محتوا

مستند «شکارگاه» با قصد افشاگری در مورد تجاوزهایی که در محیط‌های دانشگاهی «ایالات متحده آمریکا» رخ می دهد، نهادهایی که بر روی این عمل پوشش می گذارند، و عوارض ویران کننده ای که این عمل ناشایست برای دانش آموز و خانواده اش دارد می پردازد.