کویرس، وطن کوچک منKuwayres My Little Homeland

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کویرس، وطن کوچک من

کارگردان: سعید صادقی

محصولایران
مستند «کویرس، وطن کوچک من» روایتی از مقاومت سه سال و نیم دانشجویان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های آموزشی- نظامی در کویرس سوریه است. این دانشگاه هوایی، علیرغم تمام حملات در ای...
مرتضی شعبانی