پوستر فیلم  یلواستون

یلواستون

.1ساعت و24دقیقه
سریال «یلواستون » داستان خانواده‌ای مزرعه‌‌ دار در ایالت مونتانا است که به علت واقع شدن ملکشان در محدوده قبیله سرخ ‌پوستان درگیری ‌های بسیاری دارند اما مزرعه دار به علت نفوذی که در بین سیاستمداران و گله داران دارد در تلاش است تا رقیبان سرخ پوستش را شکست دهد.
تصاویر و جزییات

خلاصه محتوا

سریال «یلواستون » داستان خانواده‌ای مزرعه‌‌ دار در ایالت مونتانا است که به علت واقع شدن ملکشان در محدوده قبیله سرخ ‌پوستان درگیری ‌های بسیاری دارند اما مزرعه دار به علت نفوذی که در بین سیاستمداران و گله داران دارد در تلاش است تا رقیبان سرخ پوستش را شکست دهد.