ناموجود

شانش زندگی‏The Chance of Life‏

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  شانش زندگی

محصولایران
انتظار استوار به پایان می رسد و پسرش «ابراهیم » پس از چند وقت زندگی و کار در آمریکا به ایران بازمی گردد. آنها انتظار دارند که او در ایران بماند و با دختردایی خود ازدواج کند. اما «ابراهیم » اهداف دیگری در سر دارد....
فیلم‌های پیشنهادی