پوستر فیلم  لاما لاما

لاما لاما

.11دقیقه
انیمیشن «لاما لاما»داستان های با مزه شتر بی کوهانی به نام «لاما» است که در هر قسمت با کمک مادر خود، درباره نحوه زندگی، تفریح کردن و ارتباط با دوستانش نکاتی را فرا می گیرد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال لاما لاما

Chuck Sheetz
Jane Startz
George Garriel
Pete Higgins

خلاصه محتوا

انیمیشن «لاما لاما»داستان های با مزه شتر بی کوهانی به نام «لاما» است که در هر قسمت با کمک مادر خود، درباره نحوه زندگی، تفریح کردن و ارتباط با دوستانش نکاتی را فرا می گیرد.