پوستر فیلم  پریدخت

پریدخت

Paridokht

سریالایرانی
.36دقیقه
سریال «پریدخت» داستان زندگی دختری است که دو خواستگار به نام های «نادر» و «نصرت» دارد. «نادر» که پس از فوت خان شهر قدرت را به دست گرفته، سعی در کنار زد...

تصاویر و جزییات سریال پریدخت

 سریال پریدخت
 سریال پریدخت
 سریال پریدخت
 سریال پریدخت
 سریال پریدخت

عوامل سازنده سریال پریدخت

درباره سریال پریدخت

سریال «پریدخت» داستان زندگی دختری است که دو خواستگار به نام های «نادر» و «نصرت» دارد. «نادر» که پس از فوت خان شهر قدرت را به دست گرفته، سعی در کنار زدن رقیب خود دارد.