پوستر فیلم  پریدخت

پریدخت

سریالایرانی
.36دقیقه
سریال «پریدخت» داستان زندگی دختری است که دو خواستگار به نام های «نادر» و «نصرت» دارد. «نادر» که پس از فوت خان شهر قدرت را به دست گرفته، سعی در کنار زدن رقیب خود دارد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال پریدخت

خلاصه محتوا

سریال «پریدخت» داستان زندگی دختری است که دو خواستگار به نام های «نادر» و «نصرت» دارد. «نادر» که پس از فوت خان شهر قدرت را به دست گرفته، سعی در کنار زدن رقیب خود دارد.