پوستر فیلم  تهران تقاطع سئول

تهران تقاطع سئول

سریالایرانی
.25دقیقه
مستند «تهران تقاطع سئول» روایتی متفاوت و تاریخچه ای جامع از صنعت خودرو سازی در ایران و کره جنوبی است. این مستند نگاهی مو شکافانه به صنعتی دارد که هر دو کشور در یک تاریخ آن را شروع کرده اند اما همه شاهد نتایجی متفاوت هستیم. هدف این مستند پاسخ به این پرسش است که چرا نتایج متفاوف بوده است؟
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال تهران تقاطع سئول

سیاوش سرمدی
مجید عزیزی
سیاوش سرمدی
سیاوش سرمدی

خلاصه محتوا

مستند «تهران تقاطع سئول» روایتی متفاوت و تاریخچه ای جامع از صنعت خودرو سازی در ایران و کره جنوبی است. این مستند نگاهی مو شکافانه به صنعتی دارد که هر دو کشور در یک تاریخ آن را شروع کرده اند اما همه شاهد نتایجی متفاوت هستیم. هدف این مستند پاسخ به این پرسش است که چرا نتایج متفاوف بوده است؟