پوستر فیلم  خط ویژه

خط ویژه

Special Line

فیلمایرانی
.1ساعت و38دقیقه
فیلم «خط ویژه» درباره یک گروه هکر است که یک حساب بانکی از یک فرد بزرگ را خالی می کنند. داستان ادامه دارد و حالا آن ها باید هزینه این کار خود را بپرداز...

تصاویر و جزییات فیلم خط ویژه

 فیلم خط ویژه
 فیلم خط ویژه
 فیلم خط ویژه
 فیلم خط ویژه
 فیلم خط ویژه

عوامل سازنده فیلم خط ویژه

درباره فیلم خط ویژه

فیلم «خط ویژه» درباره یک گروه هکر است که یک حساب بانکی از یک فرد بزرگ را خالی می کنند. داستان ادامه دارد و حالا آن ها باید هزینه این کار خود را بپردازند.