پوستر فیلم  خط ویژه

خط ویژه

فیلمایرانی
.1ساعت و38دقیقه
فیلم «خط ویژه» درباره یک گروه هکر است که یک حساب بانکی از یک فرد بزرگ را خالی می کنند. داستان ادامه دارد و حالا آن ها باید هزینه این کار خود را بپردازند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم خط ویژه

خلاصه محتوا

فیلم «خط ویژه» درباره یک گروه هکر است که یک حساب بانکی از یک فرد بزرگ را خالی می کنند. داستان ادامه دارد و حالا آن ها باید هزینه این کار خود را بپردازند.