پوستر فیلم  سام آتشنشان : نورمن پرایس و رازی در آسمان

سام آتشنشان : نورمن پرایس و رازی در آسمان

Fireman Sam: Norman Price and the Mystery in the Sky

انیمیشنانگلیسی
.58دقیقه
در انیمیشن «سام آتشنشان : نورمن پرایس و رازی در آسمان» پس از دزدیده شدن باتری جدید اختراع شده «جو» توسط «پرفسور پالنیوم»، او ترتیب چندین حادثه و آتش س...

تصاویر و جزییات انیمیشن سام آتشنشان : نورمن پرایس و رازی در آسمان

 انیمیشن سام آتشنشان : نورمن پرایس و رازی در آسمان
 انیمیشن سام آتشنشان : نورمن پرایس و رازی در آسمان
 انیمیشن سام آتشنشان : نورمن پرایس و رازی در آسمان
 انیمیشن سام آتشنشان : نورمن پرایس و رازی در آسمان
 انیمیشن سام آتشنشان : نورمن پرایس و رازی در آسمان

عوامل سازنده انیمیشن سام آتشنشان : نورمن پرایس و رازی در آسمان

Greg Richardson
Margaret Harrison

درباره انیمیشن سام آتشنشان : نورمن پرایس و رازی در آسمان

در انیمیشن «سام آتشنشان : نورمن پرایس و رازی در آسمان» پس از دزدیده شدن باتری جدید اختراع شده «جو» توسط «پرفسور پالنیوم»، او ترتیب چندین حادثه و آتش سوزی در سطح دهکده را می دهد. حالا باید سام آتش نشان به همراه همکارانش ترتیب این شعله ها را هر چه سریع تر بدهند.