خجالت نکش
بستن

خجالت نکش

Dont Be Embarassed

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  خجالت نکش
پیش نمایش

کارگردان: رضا مقصودی

محصولایران
فیلم «خجالت نکش» ماجرای «صنم خانوم» که حق داره خجالت بکشه چون چندتا بچه بزرگ و عروس داره. سنی ازش گذشته اما «قنبر» که به فکر پیشرفت مملکته اصلا خجالت سرش نمیشه معتقده حلال کن هزار کن خجالت نکش.

عوامل سازنده فیلم خجالت نکش