پوستر فیلم  ایوان منحصر به فرد

ایوان منحصر به فرد

The One and Only Ivan

.1ساعت و29دقیقه
فیلم «ایوان منحصر به فرد» داستان زندگی یک گوریل به نام «ایوان» است که قصد دارد با کمک یک فیل به نام «استلا» گذشته خود را به یاد آورده و نقشه ای برای ف...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم ایوان منحصر به فرد

 فیلم ایوان منحصر به فرد
 فیلم ایوان منحصر به فرد
 فیلم ایوان منحصر به فرد
 فیلم ایوان منحصر به فرد
 فیلم ایوان منحصر به فرد

عوامل سازنده فیلم ایوان منحصر به فرد

Thea Sharrock
Angelina Jolie
Mike White
Craig Armstrong
Barney Pilling

درباره فیلم ایوان منحصر به فرد

فیلم «ایوان منحصر به فرد» داستان زندگی یک گوریل به نام «ایوان» است که قصد دارد با کمک یک فیل به نام «استلا» گذشته خود را به یاد آورده و نقشه ای برای فرار از قفسی که در آن محبوس شده، پیدا کند.