در قلب برفIn The Heart of The Snow

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  در قلب برف

کارگردان: شیما عالی

محصولایران
مستند «در قلب برف» به داستان دختری ایرانی است که برای پیدا کردن یک مدل روسی تازه مسلمان شده، عازم روسیه می شود. این مستند همچنین به انگیزه ها و اهداف تازه مسلمانان روسیه می پردازد و در این راستا با تعدادی از مسلمانان روسی گفتگو می کند.
نیما قاسمی
پیام رفیعی