پوستر فیلم  در قلب برف

در قلب برف

In The Heart of The Snow

مستندایرانی
.41دقیقه
مستند «در قلب برف» به داستان دختری ایرانی است که برای پیدا کردن یک مدل روسی تازه مسلمان شده، عازم روسیه می شود. این مستند همچنین به انگیزه ها و اهداف ...

عوامل سازنده مستند در قلب برف

شیما عالی
نیما قاسمی
پیام رفیعی

درباره مستند در قلب برف

مستند «در قلب برف» به داستان دختری ایرانی است که برای پیدا کردن یک مدل روسی تازه مسلمان شده، عازم روسیه می شود. این مستند همچنین به انگیزه ها و اهداف تازه مسلمانان روسیه می پردازد و در این راستا با تعدادی از مسلمانان روسی گفتگو می کند.