یزدان پرست
بستن
پوستر فیلم  یزدان پرست

یزدان پرست

Yazdan Parast

مستندایرانی
.26دقیقه
مستند «یزدان پرست» به معرفی شهید «محمد سعید یزدان پرست» می پردازد. این مستند برای معرفی این شهید بزرگوار، به سراغ صمیمی ترین دوست دوران جوانی اش «سعید...

تصاویر و جزییات مستند یزدان پرست

 مستند یزدان پرست
 مستند یزدان پرست
 مستند یزدان پرست
 مستند یزدان پرست

عوامل سازنده مستند یزدان پرست

درباره مستند یزدان پرست

مستند «یزدان پرست» به معرفی شهید «محمد سعید یزدان پرست» می پردازد. این مستند برای معرفی این شهید بزرگوار، به سراغ صمیمی ترین دوست دوران جوانی اش «سعید قاسمی» رفته و از زبان او شخصیت شهید «یزدان پرست» را برای مخاطب شرح می دهد.