پرستار

Nurse

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پرستار

کارگردان: حسین دارابی

محصولایران
فیلم کوتاه «پرستار» روایت از خودگذشتگی پرستاران عزیز و حمایت مردم قدرشناس از آن ها در شرایط شیوع ویروس کرونا است.

عوامل سازنده فیلم کوتاه پرستار

محمد جواد موحد
حسین دارابی
علی گورانی