پوستر فیلم  راننده تاکسی

راننده تاکسی

.2ساعت و17دقیقه
فیلم «راننده تاکسی» درباره یک راننده است که جهت پوشش دادن به قیام کره جنوبی توسط یک روزنامه نگار خارجی، به خدمت گرفته می شود. در این بین آن ها خود را میان دانشجویان معترض و ارتش که شهر را محاصره کرده می بینند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم راننده تاکسی

Hun Jang
Eun-Kyung Park
Yu-na Eom
Yeong-wook Jo

خلاصه محتوا

فیلم «راننده تاکسی» درباره یک راننده است که جهت پوشش دادن به قیام کره جنوبی توسط یک روزنامه نگار خارجی، به خدمت گرفته می شود. در این بین آن ها خود را میان دانشجویان معترض و ارتش که شهر را محاصره کرده می بینند.