پوستر فیلم  یک عشق دو حیوان

یک عشق دو حیوان

انیمیشنکانادایی
.3دقیقه
انیمیشن «یک عشق دو حیوان» درباره دو دوست است که با یک دیگر سفر می کنند که یکباره هیولای خنگ با دختری از نژاد خودش آشنا می شود.

عوامل سازنده انیمیشن یک عشق دو حیوان

Jade Amory
Isart
Vincent Bucher

خلاصه محتوا

انیمیشن «یک عشق دو حیوان» درباره دو دوست است که با یک دیگر سفر می کنند که یکباره هیولای خنگ با دختری از نژاد خودش آشنا می شود.