پوستر فیلم  مردی با سلاح کلمات

مردی با سلاح کلمات

A Man With A Weapon Of Words

مستندایرانی
.34دقیقه
مستند «مردی با سلاح کلمات» شرح زندگی و احوالات «شیخ نمر» از دوره حیات او تا قتل وی توسط آل سعود است.

تصاویر و جزییات مستند مردی با سلاح کلمات

 مستند مردی با سلاح کلمات
 مستند مردی با سلاح کلمات
 مستند مردی با سلاح کلمات
 مستند مردی با سلاح کلمات
 مستند مردی با سلاح کلمات

عوامل سازنده مستند مردی با سلاح کلمات

حسین احمدی
حسین احمدی
حسن خانچی
حسین احمدی

درباره مستند مردی با سلاح کلمات

مستند «مردی با سلاح کلمات» شرح زندگی و احوالات «شیخ نمر» از دوره حیات او تا قتل وی توسط آل سعود است.