پوستر فیلم  رنگ

رنگ

انیمیشنآمریکایی
.3دقیقه
انیمیشن کوتاه «رنگ» داستان مفهومی رقابت بین آبی ها و قرمز ها برای نشان دادن خود و ایجاد یک مفهومی هنری تازه را به نمایش می گذارد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن رنگ

Luke berge

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «رنگ» داستان مفهومی رقابت بین آبی ها و قرمز ها برای نشان دادن خود و ایجاد یک مفهومی هنری تازه را به نمایش می گذارد.