پوستر فیلم  رنگ

رنگ

Paint

انیمیشنآمریکایی
.3دقیقه
انیمیشن کوتاه «رنگ» داستان مفهومی رقابت بین آبی ها و قرمز ها برای نشان دادن خود و ایجاد یک مفهومی هنری تازه را به نمایش می گذارد.

تصاویر و جزییات انیمیشن رنگ

 انیمیشن رنگ
 انیمیشن رنگ
 انیمیشن رنگ
 انیمیشن رنگ
 انیمیشن رنگ

عوامل سازنده انیمیشن رنگ

Luke berge

درباره انیمیشن رنگ

انیمیشن کوتاه «رنگ» داستان مفهومی رقابت بین آبی ها و قرمز ها برای نشان دادن خود و ایجاد یک مفهومی هنری تازه را به نمایش می گذارد.