پوستر فیلم  سگ های نگهبان: جت برای نجات

سگ های نگهبان: جت برای نجات

انیمیشناسترالیایی
.43دقیقه
انیمیشن «سگ های نگهبان: نجات توسط جت» داستان سگ های نگهبان فوق العاده ای است که باید با کمک شاهزاده خانم «بارکینگبرگ» در برابر ولیعهد «دوک فلپینگتون» پسر عموی شاهزاده، ایستادگی کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن سگ های نگهبان: جت برای نجات

Charles E. Bastien
Jason McKenzie
Louise Moon

خلاصه محتوا

انیمیشن «سگ های نگهبان: نجات توسط جت» داستان سگ های نگهبان فوق العاده ای است که باید با کمک شاهزاده خانم «بارکینگبرگ» در برابر ولیعهد «دوک فلپینگتون» پسر عموی شاهزاده، ایستادگی کنند.