پوستر فیلم  سگ های نگهبان: جت برای نجات

سگ های نگهبان: جت برای نجات

Paw Patrol: Jet to the Rescue

انیمیشناسترالیایی
.43دقیقه
انیمیشن «سگ های نگهبان: نجات توسط جت» داستان سگ های نگهبان فوق العاده ای است که باید با کمک شاهزاده خانم «بارکینگبرگ» در برابر ولیعهد «دوک فلپینگتون» ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن سگ های نگهبان: جت برای نجات

 انیمیشن سگ های نگهبان: جت برای نجات
 انیمیشن سگ های نگهبان: جت برای نجات
 انیمیشن سگ های نگهبان: جت برای نجات
 انیمیشن سگ های نگهبان: جت برای نجات
 انیمیشن سگ های نگهبان: جت برای نجات

عوامل سازنده انیمیشن سگ های نگهبان: جت برای نجات

Charles E. Bastien
Jason McKenzie
Louise Moon

درباره انیمیشن سگ های نگهبان: جت برای نجات

انیمیشن «سگ های نگهبان: نجات توسط جت» داستان سگ های نگهبان فوق العاده ای است که باید با کمک شاهزاده خانم «بارکینگبرگ» در برابر ولیعهد «دوک فلپینگتون» پسر عموی شاهزاده، ایستادگی کنند.