پوستر فیلم  مالکوم ایکس

مالکوم ایکس

Malcolm X

فیلمژاپنی
.2ساعت و8دقیقه
فیلم «مالکوم ایکس» درباره شخصی سیاه پوست به نام «مالکوم» است که ابتدا تحت تاثیر اندیشه های شخصی به نام «ایلیا محمد» به ضدیت کامل، علیه سیاه پوست ها در...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم مالکوم ایکس

 فیلم مالکوم ایکس
 فیلم مالکوم ایکس
 فیلم مالکوم ایکس
 فیلم مالکوم ایکس
 فیلم مالکوم ایکس

عوامل سازنده فیلم مالکوم ایکس

Spike Lee
Arnold PerlSpike Lee
Terence Blanchard
Barry Alexander Brown

درباره فیلم مالکوم ایکس

فیلم «مالکوم ایکس» درباره شخصی سیاه پوست به نام «مالکوم» است که ابتدا تحت تاثیر اندیشه های شخصی به نام «ایلیا محمد» به ضدیت کامل، علیه سیاه پوست ها درآمده، ولی بعد از سفر کوتاهی به عربستان و زیارت کعبه، عقیده های او نیز تغییر کرده و حالا قصد دارد گذشته خود را جبران کند.