پوستر فیلم  طلوع سیاره میمون ها

طلوع سیاره میمون ها

.2ساعت و9دقیقه
فیلم «طلوع سیاره میمون ها» داستان گروهی از میمون های جهش یافته ژنتیکی است که توسط «سزار» رهبری می شوند، آن ها قدرت بسیار زیادی پیدا کرده و توانسته اند قلمروی خودشان را تاسیس و اداره کنند. در طرف مقابل، گروه معدودی از انسان ها که در برابر ویروس آنفولانزای میمونی مقاوم بوده و زنده مانده اند، به زودی انرژی برق آن ها به اتمام خواهد رسید. از این رو «مالکوم» رئیس گروه انسان ها باید ب...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم طلوع سیاره میمون ها

Matt Reeves
Peter CherninDylan Clark
Rick JaffaMark Bomback
Michael Giacchino
William HoyStan Salfas

خلاصه محتوا

فیلم «طلوع سیاره میمون ها» داستان گروهی از میمون های جهش یافته ژنتیکی است که توسط «سزار» رهبری می شوند، آن ها قدرت بسیار زیادی پیدا کرده و توانسته اند قلمروی خودشان را تاسیس و اداره کنند. در طرف مقابل، گروه معدودی از انسان ها که در برابر ویروس آنفولانزای میمونی مقاوم بوده و زنده مانده اند، به زودی انرژی برق آن ها به اتمام خواهد رسید. از این رو «مالکوم» رئیس گروه انسان ها باید با «سزار» بر سر دستیابی به منبع انرژی به تفاهم برسد.