پوستر فیلم  همزاد

همزاد

.2ساعت و10دقیقه
فیلم «همزاد» و یا «بچه اشتباهی» و یا «بچه جایگزین» داستان مادری است که از گم شدن فرزند خود به شدت مضطرب و نگران است، از پلیس لس آنجلس برای یافتن فرزند خود درخواست کمک می کند. بعد از پنج ماه پسری در ایلینوی پیدا شد که متناسب با توصیف اوست و می گوید که پسرش است. اما او با دیدنش اصرار دارد که پسر او نیست. پلیس او را به عنوان یک دروغگو یا یک بیمار روانی اعلام می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم همزاد

Clint Eastwood
Clint EastwoodBrian Grazer
J. Michael Straczynski
Clint Eastwood
Gary RoachJoel Cox

خلاصه محتوا

فیلم «همزاد» و یا «بچه اشتباهی» و یا «بچه جایگزین» داستان مادری است که از گم شدن فرزند خود به شدت مضطرب و نگران است، از پلیس لس آنجلس برای یافتن فرزند خود درخواست کمک می کند. بعد از پنج ماه پسری در ایلینوی پیدا شد که متناسب با توصیف اوست و می گوید که پسرش است. اما او با دیدنش اصرار دارد که پسر او نیست. پلیس او را به عنوان یک دروغگو یا یک بیمار روانی اعلام می کند.