پادشاهی
بستن
پوستر فیلم  پادشاهی

پادشاهی

.56دقیقه
سریال «پادشاهی» داستان ولیعهد جوان «جو جی هون» است که به مأموریت دشواری فرستاده می‌ شود تا رازهای پیرامون یک بیماری مرگبار را کشف کند، بیماری که باعث می‌ شود مردم بعد از مرگ به شکل زامبی دوباره زنده شوند و به شکار انسان‌ ها بپردازند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال پادشاهی

Seong-hun KimIn-je Park
Kim Eun-hee
Young-Jin Mok

خلاصه محتوا

سریال «پادشاهی» داستان ولیعهد جوان «جو جی هون» است که به مأموریت دشواری فرستاده می‌ شود تا رازهای پیرامون یک بیماری مرگبار را کشف کند، بیماری که باعث می‌ شود مردم بعد از مرگ به شکل زامبی دوباره زنده شوند و به شکار انسان‌ ها بپردازند.